آیا در سال 1400 بیمه نامه های شخص ثالث نیاز به الحاقیه دارد؟

 

 

همان طور که می دانید نرخ دیه برای سال 1400 مبلغ 480 میلیون تومان اعلام شده است. این نرخ در ماه حرام 640 میلیون تومان است.

 

بنابراین نرخ بیمه نامه ی شخص ثالث نسبت به سال گذشته تغییر کرده است. اما صدرو الحاقیه برای بیمه نامه های شخص ثالث اختیاری است

 

دیه ی اشخاص ثالث با افزایش نرخ دیه در سال جاری به صورت سیستمی و خودکار افزایش می یابد.

 

اما در مورد غرامت شخص راننده و تعهد مالی چون مربوط به راننده خودرو است در صورت عدم صدور الحاقیه برابر با همان مبلغ ثبت شده در بیمه نامه محاسبه خواهد شد.