بیمه مسئولیت باشگا ه ها و اماکن ورزشی

 

رخ دادن حوادث در باشگاه های ورزشی اجتناب ناپذیر است. این حوادث ممکن است خسارات جانی برای ورزشکاران و یا حتی مراجعین و تماشاگران داشته باشد که مسئول آن مدیر و یا مربیان آن مجموعه هستند. با بیمه مسئولیت می توان این خسارات را جبران کرد. همه مدیران و صاحبان اماکن ورزشی از قبیل استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی، فیتنس، یوگا، ورزش‌های رزمی از قبیل کاراته، تکواندو، جودو، بوکس و کشتی و … با رعایت اصول ایمنی و حفاظتی می‌توانند در زمان حادثه با توجه به پوشش‌های بیمه نامه خسارت خود را دریافت نمایید. پوشش های این بیمه نامه شامل این موارد است:

1. جبران هزینه های پزشکی برای هر نفر درهر حادثه

2. جبران هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه

3. جبران غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام

4. جبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی

5. جبران حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه تعداد پوشش‌های پوشش فوت و نقص عضو به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه درج می‌شود و بیمه گذار با توجه به پوشش‌های بیمه نامه در طول مدت داشتن بیمه نامه می‌تواند از پوشش‌های گفته شده استفاده نماید. بیمه باشگاه ها و اماکن ورزشی با بیمه حوادث ورزشی متفاوت است. در بیمه حوادث ورزشی فدراسیون پزشکی رشته های ورزشی متعهد می شود در قبال دریافت حق بیمه از ورزشکاران، در صورت وقوع حادثه و بروز آسیب ورزشی، طبق مقررات خود غرامت درمان هزینه های پزشکی را بر اساس تعرفه های دولتی پرداخت کند. مشاوران کاشان بیمه به شما کمک می کنند تا بهترین بیمه نامه را برای مجموعه ورزشی خود تهیه کنید

1400/04/16