بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان زیر مجموعه ی بیمه ی مسئولیت حرفه ای است. در این بیمه نامه مسئولیت قانونی پزشک در مورد بیمار، مطابق بیمه نامه به شرکت بیمه منتقل می شود.

درصورتی‌که پزشکی اقدام به مداوای بیماری کند یا دستور مداوای وی را دهد، حتی اگر این کار با رضایت بیمار یا ولی قانونی او باشد، بیمه مسئولیت پزشکان مطابق بیمه‌نامه مسئولیت پزشک را در قبال بیمار به عهده خواهد گرفت.

پوشش های بیمه مسئولیت پزشکان:

  1. پوشش فوت: این پوشش معادل دیه در ماه های عادی و حرام است.
  2. غرامت نقص عضو: این پوشش توسط پزشک بیمه گذار تعیین می شود و بیمه مسئولیت پزشکان تا سقف مقرر هزینه خسارات به وجود آمده را پرداخت می کند.

حق بیمه مسئولیت پزشکان بر اساس این موارد محاسبه می شود:

  1. نوع تخصص
  2. سقف پوشش درخواستی
  3. میزان تخفیفات

شرایط تخفیف:

  1. داشتن سابقه بیمه مسئولیت و عدم خسارت
  2. ارائه تخفیفات گروهی
  3. ارائه تخفیف برای خرید نقدی بیمه نامه
  4. ارائه برخی از تخفیفات ویژه از طرف برخی از شرکت های بیمه به صورت دوره ای و برای مناسبت های ویژه

درصورتی‌که پزشک بیمه‌گزار محکوم به پرداخت دیه شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه در قانون دیات است.

درصورتی‌که از نظر بیمه‌گر خسارت وارد شده به بیمار مشخص باشد و خسارت وارده جزو پوشش‌های بیمه مسئولیت پزشکان قرار بگیرد، بیمه‌گر می‌تواند قبل از رأی دادگاه اقدام به پرداخت خسارت بیمار زیان‌دیده کند.

ادعای خسارت وارد شده به بیمار حداکثر تا سه سال پس از تاریخ بیمه‌نامه اعتبار دارد. فرض کنید بیماری امروز توسط پزشکی مداوا می‌شود؛ اگر تا سه سال پس از تاریخ انقضای بیمه‌نامه این دوره ثابت شود که پزشک خسارتی به بیمار وارد کرده است، پزشک می‌تواند از بیمه مسئولیت پزشکان خود استفاده کند.

محدوده پوشش بیمه مسئولیت پزشکان فقط در کشور ایران است و خارج از کشور پوششی ندارد.

مدت اعتبار بیمه مسئولیت پزشکان یک سال و پس از آن قابل تمدید است.

مشاوران واحد بیمه ی مسئولیت کاشان بیمه آماده ارائه بهترین پوشش های بیمه ای با حداقل قیمت از معتبرترین شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور هستند.

 

1400/04/22