بیمه کرونا چیست؟

شرکت های بیمه ای بیمه نامه ای تحت عنوان حوادث انفرادی ارائه می دهند. در بیمه حوادث انفرادی خطراتی همچون فوت، نقص عضو، از کارافتادگی دائم و کامل و نیز از کارافتادگی موقت روزانه و هزینه درمان ناشی از جراحات بدنی پوشش داده می‌شود و حتی در این نوع بیمه نامه تمامی خطرات ناشی از کار و ورزش نیز تحت شرایطی می‌تواند تحت پوشش باشد، و چنانچه بیمه شده‌ای در اثر مصدومیت ناشی از حادثه فوت نماید، تمام سرمایه مندرج در بیمه نامه بدون اینکه چیزی از آن کسر گردد تمام و کمال به کسی که نامش در بیمه نامه بعنوان استفاده کننده قید شده است، پرداخت می‌گردد و همچنین در صورتی که برای بیمه شده در اثر خطرات تحت پوشش، حادثه‌ای پیش آید و منجر به نقص عضو گردد،

با توجه به کلی و جزیی بودن نقص عضو، غرامت پیش بینی شده در بیمه نامه به وی پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن در صورتی که بیمه شده براثر وقوع حادثه دچار مصدومیت شده و جهت معالجه خویش متحمل پرداخت هزینه گردد، هزینه درمان او مطابق عرف حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد پرداخت می‌گردد. بعد از شیوع بیماری کرونا و با توجه به هزینه های درمانی و غیردرمانی این بیماری، شرکت های بیمه تصمیم گرفتند پوشش بیماری کرونا را به بیمه نامه ی حوادث اضافه کنند. این پوشش ها شامل فوت و از کارافتادگی دائم، هزینه پزشکی، غرامت روزانه پزشکی و غرامت روزانه بستری است. بیمه نامه ی کرونا در قالب طرح های مختلف با حق بیمه پرداختی مختلف و در بازه های زمانی متفاوت ارائه می شود. در صورت ابتلا به بیماری کرونا، بیمه گذار می تواند با ارائه مدارک پزشکی معتبر، هزینه های پرداختی و پوشش های ثبت شده در بیمه نامه را از شرکت بیمه دریافت کند.

1400/03/10