کارگزاری رسمی بیمه مرکزی به شماره پروانه ۱۴۱۵ با مدیریت محبوبه کاظمی نیاسر از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است.

این مجموعه با پشتوانه ی هفت سال فعالیت مستمر در صنعت بیمه از سال ۱۳۹۲ و داشتن کارشناسان خبره در زمینه ی مشاوره و صدور انواع بیمه نامه از کلیه ی شرکت های دولتی و خصوصی ،گام های بزرگی در راستای فرهنگ سازی بیمه ای در سطح شهرستان کاشان برداشته است.

کاشان بیمه به عنوان تنها سایت رسمی این مجموعه و اولین وب سایت صدور آنلاین بیمه در منطقه فرهنگی کاشان از بهمن ۱۳۹۹ آماده ی ارائه انواع خدمات بیمه ای در سطح شهرستان و کشور است.