شاید برای شما سوال باشد بیمه تجهیزات چیست و شامل چه زیر مجموعه می باشد ؟

این بیمه شامل موبایل و تبلت ها و تمامی ابزار الکترونیکی که به نوعی با الکترونیک در ارتباط هستند می شود . بیشتر مراکز بیمه خسارت های وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع،‌  لوازم اداری ، تجهیزات اندازه گیری، کارگاه ها، دستگاه های عیب یاب، تجهیزات مربوط به فیلمبرداری، ‌سیستم های هشداردهنده، دستگاه های تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستم های رایانه ای، تجهیزات پزشکی و ... را تحت پوشش قرار می دهد.

این بیمه می تواند سه نوع پوشش را ارائه دهد:

پوشش خسارت وارد به سخت افزار

پوشش خسارت وارد به نرم افزار

پوشش هزینه اجاره و بکارگیری دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده