چطور از بیمه نامه ی بدنه خسارت دریافت کنیم؟

اگر تصادف کنید و مقصر حادثه باشید از دو راه می توانید خسارت دریافت کنید:

1.بیمه شخص ثالث

2. بیمه بدنه

در بیمه نامه ی شخص ثالث، سقف تعهد مالی وجود دارد که تعیین می کند بالاترین مبلغ خسارت دریافتی شما چقدر خواهد بود.

نرخ تعهد مالی باید توسط بیمه گر به شما اطلاع داده شود تا با آگاهی کامل و انتخاب تعهد مالی مناسب، بیمه نامه ی شما صادر شود.

اگر در تصادف شما مقصر باشید یا خسارت وارد شده بیش از سقف تعهد مالی بیمه نامه ی شخص ثالث شما باشد می توانید از بیمه نامه ی بدنه خودروی خود استفاده کنید.

مراحل دریافت خسارت بیمه ی بدنه:

1. حداکثر 5 روز بعد از حادثه، خسارت را به شرکت بیمه اعلام کنید.

2. کروکی داشته باشید.

3. خودرو باید به تعمیرگاه مجاز یا پارکینگ شرکت بیمه منتقل شود.

4. کارشناس شرکت بیمه از خودوربازدید و خسارت را ارزیابی می کند.

5. خودور به صورت کامل تعمیر شود.

6. بعد از اتمام تعمیر، کارشناس شرکت بیمه برای بار دوم بازدید و بررسی را انجام می دهد.

7. چک خسارت توسط شرکت بیمه به مالک خودور پرداخت می شود.

8. وقتی مراحل دریافت خسارت انجام شد باید درخواست الحاقیه ی افزایش سرمایه یا ترمیم سرمایه داده شود تا کسری سرمایه ای که بابت دریافت خسارت دارید برای حوادث بعدی جبران شود.

تیم مشاوران تخصصی کاشان بیمه در تمام ساعات شبانه روز آماده ارائه مشاوره به بیمه گذاران هستند و از مرحله صدور بیمه نامه تا دریافت خسارت کنارتان خواهند بود.

1400/02/01